Глосарій

BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING) - розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування. Для протидії цьому явищу ОЕСР було розроблено План анти-BEPS, який включає в себе 15 дій, що частина з яких підлягають обов’язковій імплементації в законодавство держав-учасниць проекту (мінімальний стандарт). Серед таких дій удосконалення, зокрема, заходів по боротьбі зі зловживаннями положеннями договорів про уникнення подвійного оподаткування, заходів з протидії перенесенню центру прибутку до низькоподаткових юрисдикцій, а також заходів проти штучного уникнення статусу постійного представництва.
 
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ (TRANSFER PRICING) - правила і методи ціноутворення між особами, які належать або перебувають під контролем однієї особи. Податкові органи держав можуть регулювати трансфертне ціноутворення, насамперед, застосовуючи правило "витягнутої руки" (arm's length principle), яке базується на презумпції  того, що сторони угоди є незалежними контрагентами та знаходяться в рівних умовах.
 
FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) - Закон про дотримання податкових вимог за іноземними рахунками, прийнятий в США в 2010 р. Його основною метою є виявлення іноземного доходу у громадян і податкових резидентів США, з яких не сплачуються податки в США. У разі укладення іноземною державою домовленостей зі США, всі її банки та інші фінансові установи зобов'язані автоматично надавати інформацію в податкові органи США про громадян і податкових резидентів США (дані про залишки і обороти по рахунках та ін.).
 
COMPLIANCE (нормативно-правова відповідність) - впровадження певних стандартів (норм і правил) та подальша перевірка на відповідність їм. У більшості випадків застосовується банками, державними органами і реєстраційними агентами щодо юридичних та фінансових документів компаній і фізичних осіб на їх відповідність законодавству про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У багатьох державах впровадження такої політики отримало свій розвиток у всіх сферах бізнесу і економіки, що формує умови для всіх осіб слідувати певним стандартам.
 
ANNUAL RETURN - щорічний адміністративний звіт про структуру компанії, який подається в реєстратуру. Найменування і відомості, що містяться в звіті варіюються в залежності від країни. Так, наприклад, у Великобританії звіт має назву CONFIRMATION STATEMENT і містить відомості про розмір статутного капіталу, акціонерів та осіб з істотним контролем.
 
TAX RETURN - податковий звіт (декларація) про доходи за рік, що відображає податкові зобов'язання; щорічно подається до податкових органів.
 
ГААЗЬКА КОНВЕНЦІЯ 1961 р. (Convention de la Haye du 5 October 1961) - конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів та замінює її процедурою проставлення штампа "Апостиль" на документах.
 
ГЕНЕРАЛЬНА ДОВІРЕНІСТЬ (GENERAL POWER OF ATTORNEY, POA) - довіреність, якою директор компанії уповноважує представника на вчинення широкого кола угод та інших юридичних дій, пов'язаних з усією сферою повноважень довірителя. У більшості випадків повноваження, закріплені в генеральній довіреності, включають в себе всі повноваження директора компанії: право здійснювати від імені компанії будь-які угоди; право представляти компанію в будь-яких державних і громадських органах; право відкривати, використовувати і закривати рахунки компанії та інше.
 
ДЕРЖАВНЕ МИТО (STAMP DUTY) - фіксована сума, яку країна реєстрації компанії стягує щороку за право компанії залишатися в реєстрі зареєстрованих юридичних осіб даної юрисдикції. Її платять всі компанії, незалежно від того, ведуть вони діяльність чи ні. Якщо компанія не сплатила державне мито, то вона через деякий час виключається з реєстру. Така компанія не зможе отримати Сертифікат про юридичний статус компанії (Certificate of Good Standing).
 
НОМІНАЛЬНИЙ АКЦІОНЕР (NOMINEE SHAREHOLDER) - фізична або юридична особа, яка лише формально володіє акціями компанії. Фактично корпоративні права належать реальному власнику компанії (бенефіціару). Номінальний акціонер і бенефіціар пов'язані трастовою угодою. Номінальні акціонери використовуються для забезпечення конфіденційності бенефіціарів.
 
НОМІНАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (NOMINEE DIRECTOR) - особа (фізична або юридична), яка формально займає посаду директора, але реальної участі в управлінні компанією не приймає. Причина використання, крім конфіденційності, полягає в тому, що багато юрисдикцій з високим рівнем оподаткування визнають іноземну компанію своїм резидентом, якщо більшість директорів компанії є її резидентами.
 
НОМІНАЛЬНИЙ СЕРВІС - це можливість використовувати номінальних директорів, акціонерів або секретарів, які не беруть участі у фактичному управлінні компанією.
 
ОНШОРНА КОМПАНІЯ, ОНШОР (ONSHORE COMPANY) - компанія, зареєстрована в юрисдикції з високим рівнем податкового навантаження, яка не надає істотних податкових пільг. Таким чином, це звичайні компанії, які зазвичай ведуть основну господарську діяльність, в юрисдикціях, що не належать до групи безподаткових або низькоподаткових..
 
ОФШОРНА ЗОНА (OFFSHORE ZONE, OFFSHORE TERRITORY) - невеликі держави або території, що дозволяють реєстрацію іноземних компаній, які звільняються від обов’язку сплати податків. Офшорні зони також називаються офшорними юрисдикціями або офшорними територіями.
 
ОФШОРНА КОМПАНІЯ (OFFSHORE COMPANY) - компанія з нульовим або пільговим оподаткуванням, зареєстрована в офшорній зоні. Найчастіше отримує податкові пільги тоді, коли вона не веде діяльність за місцем реєстрації, що дозволяє її використання як інструменту для міжнародного податкового планування. Прикладом можуть бути компанії міжнародного бізнесу (IBC). Багато держав заохочують створення на своїй території офшорних компаній з метою отримання додаткового доходу.
 
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ АГЕНТ (REGISTERED AGENT) - особа, що перебуває в державі реєстрації компанії та забезпечує зв'язок цієї компанії з державними органами відповідної держави реєстрації. Реєстраційний агент здійснює свою діяльність на підставі спеціальної ліцензії. Ним оплачується державне мито за продовження компанії, підтримується взаємодія з уповноваженими органами в країні реєстрації, а також здійснюється переадресація власнику компанії отриманої на юридичну адресу компанії пошти. Компанії в усіх юрисдикціях зобов'язані мати місцевого реєстраційного агента і юридичну адресу.
 
ТРАСТОВА УГОДА (DECLARATION OF TRUST) - форма трасту, яка використовується для забезпечення конфіденційності реального власника (бенефіціара). За трастовою угодою номінальний акціонер передає бенефіціару такі права: право отримувати дохід від діяльності компанії, право голосу при вирішенні питань діяльності компанії, право розпорядження частками (акціями) у статутному капіталі компанії та ін. Трастова угода фактично підтверджує право власності бенефіціара на компанію.
 
ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ (HOLDING COMPANY) - компанія, що володіє акціями (або частками в статутному фонді) інших компаній і яка не веде самостійної операційної діяльності. Доходи холдингу складаються, як правило, з дивідендів дочірніх компаній.
 
ЮРИДИЧНА АДРЕСА (REGISTERED ADDRESS) - офіційна адреса компанії, за якою державні органи в юрисдикції її реєстрації відправляють компанії офіційну кореспонденцію. Зазвичай цю адресу компанії надає місцевий реєстраційний агент.