Податок на прибуток в ОАЕ. Оподаткування осіб вільних зон

Відповідно до положень п. 2 ст. 3 Федерального закону № 47 (2022) про оподаткування корпорацій та бізнесу, податок на прибуток щодо кваліфікованих осіб вільних зон визначається за ставками:
 • 0% на кваліфікований дохід
 • 9% на оподатковуваний дохід, що не є кваліфікованим відповідно до ст. 18 цього закону і рішень Кабінету ОАЕ за пропозицією міністра фінансів.
Кваліфікованою особою вільної зони (Qualifying free zone person, далі - QFZP) є юридична особа,зареєстрована або іншим чином створена у вільній зоні, яка одночасно відповідає всім вказаним нижче вимогам:
 1. забезпечує наявність належної (адекватної) економічної присутності (economic substance) в ОАЕ,
 2. отримує кваліфікований дохід, що визначається згідно зрішенням Кабінету ОАЕ за пропозицією міністра фінансів (Рішення Кабінету міністрів ОАЕ № 55 (2023) від 30.05.2023 щодо визначеннякваліфікованого доходу кваліфікованих осіб вільних зон для цілей Федерального закону№ 47 (2022) про оподаткування корпорацій та бізнесу),
 3. не обрала для себе загальні умови оподаткування згідно п. 1 ст. 3 Федерального закону № 47 (2022) у порядку, визначеному ст. 19 цього ж закону (0% на оподатковуваний дохід у розмірі, що не перевищує AED 375,000; і 9% на оподатковуваний дохід понад AED 375,000 - Cabinet Decision No. 116 of 2022 on the Annual Taxable Income Subject to Corporate Tax),
 4. виконує вимоги принципу витягнутої руки і підготовки документації щодо трансфертного ціноутворення  відповіднодо ст. 34 і 55 Федерального закону № 47 (2022),
 5. її некваліфікований дохід (non-qualifying revenue) не перевищує мінімального порогу (de minimis requirement),
 6. готує проаудійовану фінансову звітність згідно вимог міністерства фінансів,
 7. відповідає іншим вимогам, що можуть бути встановлені міністром фінансів.
Кваліфікований дохід – дохід, отриманий QFZP, що включає категорії, визначені п. 1 ст. 3 Рішення Кабінету міністрів ОАЕ
№55 (2023) від 30.05.2023 щодо визначення кваліфікованого доходу кваліфікованих осіб вільних зон для цілей Федерального закону № 47 (2022) про оподаткування корпорацій та бізнесу:
 • доходи, отримані від операцій з іншими юридичними особами, заснованими / зареєстрованими у вільних зонах, за винятком доходів від виключеної діяльності (Excluded Activities);
 • доходи, отримані від операцій з особами, зареєстрованими поза вільними зонами, що входять до кваліфікованої діяльності (Qualifying Activities) і за винятком доходів від виключеної діяльності (Excluded Activities);
 • усі інші доходи за умови, що кваліфікована особа вільної зони виконує мінімальні вимоги (de minimis requirements) згідно із ст. 4 цього рішення.

До кваліфікованого доходу не включаються доходи постійного представництва (ст. 5 Рішення Кабінету міністрів ОАЕ № 55 (2023) і доходи, отримані з власності або користування нерухомим майном, що знаходиться у вільній зоні (ст. 6 Рішення Кабінету міністрів ОАЕ № 55(2023).Види діяльності, які враховуються при встановленні режиму оподаткування СІТ щодо QFZP визначені відповідно до Постанови Міністерства фінансів ОАЕ № 139 (2023) від 01.06.2023 щодо кваліфікованої діяльності та виключеної діяльності для цілей Федерального закону № 47 (2022) про оподаткування корпорацій та бізнесу:
*Designated Zone - спеціально-визначені зони відповідно до Федерального закону №8 (2017) про податок на додану вартість, які відповідають умовам, встановленим відповідними рішеннями Кабінету Міністрів ОАЕ.

Мінімальний поріг (de minimis requirements) передбачає, що некваліфікований дохід*,отриманий QFZP в податковому році, неповинен перевищувати мінімальногокритерію з двох наступних (який нижчий):
 • 5% від загального доходу QFZP впоточному податковому році або
 • 5,000,000 AED (п’яти мільйонівдирхам).
*До некваліфікованого доходу входять будь-якідоходи, які не відповідають категоріям кваліфікованого доходу QFZP. У випадку, якщо дотримується вказаний мінімальний поріг, такий некваліфікований дохід оподатковуватиметься СІТ за ставкою 0%.

Ст. 34 Закону передбачено застосування принципу витягнутої руки при визначенні прибутку до оподаткування CIT щодо операцій та угод з пов'язаними особами. Якщо результат від операції або угоди між пов'язаними сторонами не відповідає принципу витягнутої руки, уповноважений орган повинен скоригувати оподатковуваний дохід для досягнення відповідності зазначеному принципові. Ознаки пов'язаності сторін для цілей оподаткування СIT визначені у ст. 35 закону. 

FTA має право вимагати від суб'єкта оподаткування подати разом із своєю податковою декларацією інформацію / документацію (a master file and a local file) щодо операцій з пов'язаними особами у формі, передбаченій регулятором.

Ми будемо раді надати додаткові роз'яснення та інформацію у випадку, якщо у Вас виникнуть питання.

Опубліковано: 03.08.2023 р.