Зміни до статті 7 Декрету КМУ ”Про систему валютного регулювання і валютного контролю”

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" щодо розширення сфери використання валюти України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184; 1995 р., N 16, ст. 113) такі зміни:

частину першу викласти в такій редакції:

"У розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовуються як засіб платежу іноземна валюта та грошова одиниця України - гривня. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки в порядку, установленому Національним банком України";

частину третю виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 Президент України В. ЯНУКОВИЧ

 

м. Київ
20 грудня 2011 року
N 4205-VI

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T114205.html