Гонконг - реєстрація компанії

Загальна інформація

На сьогоднішній день Гонконг (香港) має статус особливого адміністративного регіону в складі Китаю. Офіційні мови – китайська та англійська.
 
Наявність особливого статусу в Гонконгу обумовлює те, що його взаємовідносини з урядом континентального Китаю побудовані на таких засадничих принципах:
 • одна країна – дві системи;
 • управління Гонконгом населенням Гонконгу;
 • високий рівень автономії.
Вони закріплені у Основному законі особливого адміністративного регіону Гонконг Китаю, котрий був прийнятий 04.04.1990 р.
 
Як наслідок, за виключенням закордонних справ та питань оборони, Гонконг наділений правом самостійно приймати будь-які рішення щодо реалізації своєї автономної юрисдикції, включно з функціонуванням окремих виконавчої, законодавчої та судової гілок влади.
 
Гонконг є повноцінним учасником таких міжнародних об’єднань як Світова організація торгівлі, Форум «Азійсько-тихоокеанське економічне співробітництво» та ФАТФ.
 
Привабливість ведення бізнесу в Гонконзі знайшла відображення у високих позиціях юрисдикції в цілому ряді світових рейтингів:
 • четверте місце в світі за рейтингом легкості ведення бізнесу (DOING BUSINESS 2019), а за критерієм рівня сприятливості умов виконання податкових обов’язків – перше;
 • чотирнадцяте місце в світі за Індексом сприйняття корупції (CORRUPTION PERCEPTION INDEX 2018), що означає дуже низький рівень корупційних ризиків в процесі ведення бізнесу;
 • входить в перелік з шести країн світу, поряд з Австралією, Ірландією, Новою Зеландією, Сінгапуром та Швейцарією, економіки яких визнані «вільними» (INDEX OF ECONOMIC FREEDOM 2019);
 • третє місце в світі за рейтингом глобальної конкурентоспроможності (COMPETITIVENESS INDEX 2018).

Простота відкриття компанії в Гонконзі

Станом на кінець липня 2019 р. було зареєстровано 1 381 924 локальних компаній в Гонконзі згідно офіційної статистики.
 
До плюсів реєстрації компанії з обмеженою відповідальністю як найбільш популярної організаційної форми варто віднести:
 • можливість дистанційної реєстрації;
 • електронні Сертифікат про реєстрацію та Сертифікат про бізнес-реєстрацію зазвичай можуть видаватись вже протягом кількох годин після завантаження документів до e-Registry, а у випадку подання документів у паперовому вигляді – протягом чотирьох робочих днів;
 • можливість повного іноземного володіння компанією (на 100 %);
 • відсутність формальних вимог до розміру оплаченого акціонерного капіталу на момент подання пакету реєстраційних документів;
 • кількість акціонерів може бути від одного до п’ятдесяти;
 • відсутність валютного контрою та розвинена інфраструктура;
 • розумна вартість офіційних платежів за реєстрацію компанії;
 • зручність використання компанії для ведення бізнесу безпосередньо в Китаї;
 • можливість використання англійського загального права.
Відмітимо, що вимагається наявність як мінімум однієї фізичної особи, яка виступатиме в якості директора, а також секретаря – резидента Гонконгу. Директори та акціонери можуть бути громадянами інших держав, а директором і акціонером може бути одна й та сама особа, однак заборонено суміщати функції директора та секретаря.Обов’язковим є щорічне проведення аудиту бухгалтерської звітності компанії сертифікованим аудитором за результатами фінансового року.

Оподаткування компаній

Привабливість Гонконгу з точки зору ведення бізнесу не в останню чергу обумовлена також особливостями правил оподаткування, а саме: 
 • використання територіального принципу оподаткування, що означає стягнення корпоративного податку лише у випадку прибутку, який виник або отриманий від здійснення торгової, підприємницької або професійної діяльності на території самого Гонконгу (прибуток з джерел поза Гонконгом не підлягає оподаткуванню);
 • використання дворівневої ставки корпоративного податку з 01.04.2018 р.:
 1. до перших двох мільйонів прибутку в гонконзьких доларах застосовною буде ставка 8,25 %;
 2. об’єми перевищення порогу в розмірі двох мільйонів прибутку в гонконзьких доларах будуть оподатковуватись за стандартною ставкою в 16,5 %;
 • анонсовано звільнення від сплати 100 % податків з корпоративного прибутку, але з максимальним порогом в 20 000 гонконзьких доларів згідно з проектом бюджету на 2019-2020 рр.;
 • розвинена мережа договорів про уникнення подвійного оподаткування, яка нараховує більше ніж 40 підписаних договорів про уникнення подвійного оподаткування, в т.ч. з Ірландією, Китаєм, Люксембургом, Мальтою, Нідерландами, ОАЕ, Сполученим Королівством та Швейцарією.
Варто нагадати, що в Гонконзі:
 • діють правила про трансфертне ціноутворення та запроваджено відповідну трирівневу систему звітності, в т.ч. передбачено обмін звітами в розрізі країн з іншими юрисдикціями;
 • передбачено автоматичний обмін фінансовою інформацією в цілях оподаткування (наприклад, в 2021 р. за результатами 2020 р. буде надано інформацію в 51-у юрисдикцію).
Гонконг також підписав, але станом на жовтень 2019 р. не ратифікував Багатосторонню угоду щодо БЕПС (MLI), що передбачає прийняття таких зобов’язань:
 • розширити цілі договорів про уникнення подвійного оподаткування за рахунок включення в їх перелік попередження подвійного неоподаткування;
 • імплементувати тест на основну ціль з метою боротьби з неналежним використанням договірних переваг;
 • удосконалити договірні засади процедури взаємного узгодження.