Австрія - реєстрація компанії

Перевагами реєстрації бізнесу в Австрії є такі фактори:
 • компанія в ЄС;
 • відсутність валютного контролю;
 • широка мережа підписаних договорів про уникнення подвійного оподаткування, що дозволяє використовувати австрійські компанії в якості холдингових;
 • стабільність законодавства про компанії. Закон про товариства з обмеженою відповідальністю (GmbHG) діє, починаючи з 1906 року (зі змінами та доповненнями).
Реєстрація бізнесу в Австрії можлива з використанням різних типів компаній, зокрема:
 • Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) - закрите товариство з обмеженою відповідальністю, або
 • Aktiengesellschaft (AG) - відкрите акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю.
Дивіденди, що виплачуються австрійською компанією, не обкладаються податком у тому випадку, якщо отримуються іншою австрійською компанією. З приросту капіталу австрійської компанії від продажу акцій іншої австрійської компанії стягується податок за стандартною ставкою 25 %.
 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) - закрите товариство з обмеженою відповідальністю – характеризується такими особливостями:
 • весь капітал (мінімум € 35 000) повинен бути підписаний акціонерами, а щонайменше € 17 500 мають бути оплачені на момент реєстрації;
 • якщо оплата другої половини капіталу відбувається у негрошовій формі, то буде необхідна оцінка відповідного майна незалежним експертом в Австрії;
 • установчий договір компанії реєструється нотаріусом у Австрії в присутності засновників;
 • акції компанії можуть бути тільки іменними;
 • акціонери не мають обмежень щодо передачі своїх акцій третім особам при відповідному нотаріальному оформленні, але установчий договір компанії може передбачати положення про необхідність відповідного рішення загальних зборів акціонерів;
 • всі акціонери обмежені у відповідальності в межах своєї частки в статутному капіталі компанії;
 • відсутні обмеження щодо кількості акціонерів, які можуть бути фізичними або юридичними особами, резидентами або нерезидентами Австрії (мінімум - 1 акціонер);
 • управління компанією може здійснюватися як єдиним директором, так і радою директорів;
 • відповідна компанія може вести будь-яку дозволену діяльність, за винятком банківської, страхової, перестрахувальної, політичної та профспілкової;
 • компанія зобов'язана мати юридичну адресу в Австрії, але на момент реєстрації в якості такої адреси можна використати адресу офісу юриста або нотаріуса. Розпочинаючи комерційну діяльність, компанія має володіти реально діючим офісом, куди австрійські ограни влади могли б відправляти інформацію, приписи та інші документи.
У разі, коли статутний капітал GmbH перевищує € 70 000 і компанія має понад 50 акціонерів (або є інвестиційною), то така компанія буде зобов'язана сформувати наглядову раду для контролю діяльності директорів, навіть якщо установчим договором така можливість не була передбачена.
 
Австрійське GmbH часто використовують для отримання роялті завдяки використанню патентів та інших об’єктів інтелектуальної власності. У більшості з укладених договорів про уникнення подвійного оподаткування передбачається нульова процентна ставка податку при виплаті роялті з Австрії на користь резидентів відповідних договірних юрисдикцій.
 
Директива ЄС 2003/49/EC від 03.06.2003 р. застосовується, якщо компанія володіє часткою іншої компанії в ЄС в розмірі не менше 10 %. У цьому випадку податок при виплаті роялті не утримується.