Швейцарія - реєстрація компанії

Федеративна республіка Швейцарія складається з 26 кантонів (20 кантонів і 6 напівкантонів). Кожен кантон має свою конституцію, закони, але їх права обмежені федеральною конституцією. Законодавча влада належить Парламенту, а виконавча - Федеральній раді (уряду).
 
Ринкова економіка Швейцарії є однією з найстабільніших і процвітаючих, рівень безробіття дуже низький, а кваліфікація робочої сили - висока. Швейцарські банки не скасували інститут банківської таємниці, не дивлячись на те, що переважна більшість країн-учасниць ЄС погодилися розкривати інформацію про клієнтів своїх банків. У Швейцарії діє спеціальне законодавство про трасти, що робить цю державу популярною для бажаючих захистити свої активи.
 
Наведена нижче інформація стосується як акціонерних товариств, так і товариств з обмеженою відповідальністю.
 
Фірмове найменування і предмет діяльності
Фірмове найменування і предмет діяльності повинні бути попередньо схвалені Федеральним відомством торгового реєстру. В схваленні буде відмовлено, якщо таке найменування вже існує, вводить в оману або не містить розпізнавальних елементів. Використання географічних, офіційних та інших подібних термінів (таких, як «міжнародне») обмежено. Найменування може бути зареєстровано на декількох мовах крім офіційної, але може містити тільки букви латинського алфавіту. Найменування товариства з обмеженою відповідальністю має містити посилання на організаційно-правову форму, для акціонерного товариства таке посилання потрібно лише, якщо існує ризик введення в оману (по-французьки SA, по-німецьки AG, по-англійськи Ltd., Inc. або Corp. - для акціонерного товариства; по-французьки sàrl / SARL, по-німецьки GmbH, по-англійськи Ltd. Liab. Co. для товариства з обмеженою відповідальністю).
 
Адреса
Товариство має вказати адресу в тому кантоні, де воно внесено до Торгового реєстру. Товариство не зобов'язане мати офісне приміщення, воно може бути зареєстровано за приватною адресою, або у адвоката чи фідуціарній компанії, яким, як правило, за це виплачується винагорода (domiciliation fee).
 
Директори
Директори можуть діяти на фідуціарній основі, тобто відповідно до вказівок, отриманим від акціонерів, і на їх ризик. У цьому випадку відношення між директорами і акціонерами оформляється, як правило, так званою фідуціарною угодою і директори зазвичай стягують за свої послуги щорічну винагороду, вони часто також надають послуги бек-офісу (адреса, ведення бухгалтерського обліку і т.д.).
 
Звітність
Як акціонерне товариство, так і товариство з обмеженою відповідальністю зобов'язані вести постійний і достовірний облік господарських операцій. Для акціонерних товариств встановлено більш докладні правила бухгалтерського обліку.
 
Торговий реєстр
Товариство вважається створеним після його внесення до Торгового реєстру, який відкритий для ознайомлення і доступний в інтернеті за адресою http://www.zefix.ch. Реєстр видає засвідчені виписки встановленої форми, які є еквівалентом свідоцтва про реєстрацію інших країн. У виписці зазначаються фірмове найменування, предмет діяльності, адреса, прізвища, місцезнаходження та повноваження осіб, наділених правом діяти від імені товариства. До реєстру можуть бути занесені тільки такі обмеження повноважень:
  • обмеження, згідно з яким певна особа може зобов'язати товариство тільки, якщо воно діє спільно з іншою уповноваженою особою (подвійний підпис);
  • поширення повноважень особи тільки на угоди основного офісу або конкретної філії.
Будь-яке інше обмеження не діє по відношенню до третіх осіб, які сумлінно покладаються на відомості, опубліковані в Торговому реєстрі.
 
Загальні принципи оподаткування прибутку
У Швейцарії компанії платять податки на федеральному, кантональному та муніципальному рівнях. Федеральне податкове законодавство одне для всіх швейцарських компаній, тоді як податкове законодавство кантонів досі сильно відрізняється, незважаючи на те, що загальні принципи оподаткування визначені Федеральним законом про гармонізацію прямих податків кантонів та муніципалітетів. Зокрема, кантони можуть вільно встановлювати податкові ставки. Муніципальні податки обчислюються зазвичай як відсоток від кантональних податків.
 
З технічної точки зору всі прямі податки збираються кантонами. Федеральний уряд збирає лише непрямі податки (ПДВ, державне мито на цінні папери) і податок у джерела виплати окремих платежів (в основному, дивідендів і відсотків). Швейцарські податкові закони носять досить загальний характер. Рішення зі специфічних питань можуть бути отримані досить просто і обов'язкові для тих органів, які їх винесли. В окремих випадках слід запросити таке рішення одночасно у кантонального і федерального податкового управління.
 
Федеральний податок стягується за прогресивною шкалою і становить від 3,63 % до 9,8 %. Кантональні податки значно вищі. Вони складають 20-30 %. До цього слід додати муніципальні податки.
 
Податок при виплаті доходу з території Швейцарії становить 35 %. Це означає, що будуть утримані 35 % всіх дивідендів, розподілених на адресу компанії, з якою у Швейцарії немає договору про уникнення подвійного оподаткування. Якщо акціонер-нерезидент Швейцарії, то для обчислення податку на дивіденди застосовуються ставки угоди про уникнення подвійного оподаткування, а якщо акціонером є компанія, зареєстрована в ЄС, то її дивіденди не підлягають оподаткуванню в Швейцарії.
Валютний контроль відсутній.
 
Мережа договорів про уникнення подвійного оподаткування
Договори про уникнення подвійного оподаткування, укладені Швейцарією більш ніж з 70 країнами, знижують податок на дивіденди до 0-15 %. Однак в договорах про уникнення подвійного оподаткування міститься ряд обмежень для можливості використання таких знижених ставок податку.