Британські Віргінські острови - реєстрація компанії

Британські Віргінські острови (BVI)
Британські Віргінські острови є залежною від Великобританії територією та членом Британської співдружності. Самоврядування здійснюється з 1967 р. Урядовим органом БВО є Виконавча рада, очолювана губернатором, якого призначає Міністерство закордонних справ Великобританії. Офіційна мова - англійська.
 
Основні характеристики для компаній:
 • BVI Business Companies Act 2004 (зі змінами від 2018 р.) становить собою основний закон Британських Віргінських островів, який регулює діяльність компаній (BVI Business Company), що можуть здійснювати будь-яку законну діяльність;
 • BVI Business Company може відкривати місцеві або закордонні банківські рахунки, користуватися професійними послугами, володіти акціями, векселями та іншими цінними паперами, вести бухгалтерію і проводити збори акціонерів та директорів на території Британських Віргінських островів;
 • для компаній міжнародного бізнесу відсутній валютний контроль – вони можуть переміщувати свої активи вільно, як і укладати угоди в будь-якій валюті;
 • назва компанії повинна містити слова Corporation, Incorporated, Limited, "Societe Anonyme" або ж абревіатури "Ltd", "Corp", "Inc" or "S.A." відповідно. У назві компанії з розділеними портфелями має бути зазначено "Segregated Portfolio Company" або "SPC";
 • найменування не повинно включати такі слова як «банк», «страхування», «гарантія», «траст», «королівський», «торгова палата», «фонд» і ряд інших, за винятком випадків, коли є письмове схвалення реєстратора і ліцензія;
 • капітал компанії може бути сформований в будь-якій валюті;
 • як загальне правило, компанія не має права і не повинна випускати акції на пред'явника. Те ж правило поширюється на компанії з розділеними портфелями. У разі невідповідності цій нормі передбачено штраф у розмірі 50 000 USD. Компанії, статут яких все ж передбачає випуск акцій на пред'явника, повинні щорічно оплачувати відповідну ліцензію. На практиці випускаються іменні (зареєстровані) акції;
 • BVI Business Company повинна мати зареєстрований офіс і зареєстрованого агента на БВО. Така інформація вказується в статуті компанії. Протягом шести місяців після реєстрації компанії зареєстрований агент повинен призначити хоча б одну людину першим директором компанії;
 • BVI Business Company звільняються від сплати всіх податків на прибуток, на торгівлю, на спадкування, на дивіденди. Разом з тим, існує щорічний державний збір. Податок з заробітної плати сплачується роботодавцем в розмірі від 2 % до 6 %, а так само працівником в розмірі 8 %. Ставка земельного податку починається від 50 USD за половину акра землі. Менша ставка застосовується, якщо землею володіє громадянин БВО або БВО компанія.
Закон про економічну присутність (The Economic Substance Act)
З 1-го січня 2019 року вступив в силу Закон про економічну присутність (The Economic Substance Act), який був прийнятий з метою забезпечення відповідності новим принципам ОЕСР щодо збільшення транспарентності та утвердження справедливості в системі оподаткування і протидії розмиванню бази оподаткування. Новий закон застосовується до всіх компаній і партнерств, зареєстрованих на БВО, які отримують тут свій дохід. Крім цього, дія закону поширюється так само на іноземні компанії, які здійснюють свою діяльність на БВО.
 
Закон вимагає надавати докази «економічної присутності» від компаній, які діють в сферах:
 • банкінгу;
 • страхового бізнесу;
 • холдингового бізнесу;
 • управління фондами, фінансами і лізингом;
 • судноплавства;
 • інтелектуальної власності;
 • дистрибуції товарів (включаючи транспортування і зберігання);
 • послуг менеджменту (управління філіями, їх витратами і координування діяльності груп та ін.).
Щоб довести «економічну присутність», такі компанії повинні здійснювати комерційну активність на території БВО, а саме виконувати наступні вимоги:
 • управління компанією має здійснюватися з території БВО (директор повинен бути резидентом БВО);
 • для здійснення комерційної діяльності у вищезазначених сферах компанія повинна найняти кваліфікованих працівників, які виконують свої трудові функції безпосередньо на території БВО;
 • надавати докази понесених витрат на території БВО;
 • мати реальний офіс або інше приміщення, необхідне для здійснення комерційної діяльності;
 • якщо компанія здійснює діяльність у сфері інтелектуальної власності, все необхідне для цього специфічне обладнання повинно знаходитися на території БВО.
Для холдингових компаній так само діють вимоги наймати кваліфікованих працівників і мати офіс на території БВО.