Рішення ВСУ по справі № 6-79 цс 12.

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України 18 липня 2012 року в судовому засіданні розглянула справу № 6-79 цс 12, предметом якої був спір про стягнення коштів за договором позики.

При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, згідно з яким фізична особа, яка є позикодавцем за договором позики, має право на отримання процентів за таким договором у розмірах і порядку, визначеними статтею 1048 ЦК України.
Правова позиція
(постанова Верховного Суду України від 18 липня 2012 року № 6-79цс12)
 
Договір позики, як загальна договірна конструкція є підставою для виникнення правовідносин, учасниками яких є будь-які фізичні або юридичні особи, оскільки ЦК України не містить жодного виключення як щодо суб’єктного складу, так і щодо права на одержання від позичальника процентів від суми позики, розмір яких і порядок їх одержання встановлюється договором (ч. 1  ст. 1048 ЦК України).
Таким чином, слід дійти висновку, що Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» є спеціальним нормативним актом, який регулює відносини спеціальних суб’єктів – учасників ринку фінансових послуг, і не поширюється на всіх інших юридичних і фізичних осіб – суб’єктів договору позики, правовідносини яких регулюються нормами   ст. ст. 1046 – 1048 ЦК України.

http://www.scourt.gov.ua/